Imej 1 daripada 0

Sistem E-Bil

Sistem E-bil adalah sistem rekod kewangan untuk kegunaan Pejabat Seksyen Kewangan, Pejabat Setiausaha Kedah. Sistem ini adalah untuk kegunaan dalaman (dalaman) sahaja.

Pembangunan sistem ini melibatkan penggunaan bahasa pengaturcaraan Active Server Page (ASP) dengan kawalan pangkalan data menggunakan MySQL.