Imej 1 daripada 0

Sistem E-Projek

Sistem E-bil adalah sistem pemantauan projek untuk kegunaan Jabatan Bekalan Air Pahang (kini dikenali PAIP). Sistem ini adalah untuk kegunaan dalaman (dalaman) sahaja.

Pembangunan sistem ini melibatkan penggunaan bahasa pengaturcaraan Active Server Page (ASP) dengan kawalan pangkalan data menggunakan MySQL disamping diutiliti bersama teknologi AJAX.