Imej 1 daripada 0

SMS Bulk - www.smsoos.com

Satu laman web yang telah di intergrasi dengan sistem gateway SMS. Sistem ini menghantar SMS ke pengguna di seluruh dunia.

Kelebihan SMSOOS ini adalah pada pangkalan datanya. Pengguna kini boleh mensasarkan periklanan produk kepada pengguna tanpa perlu mempunyai rekod pengguna.

Data Mining adalah konsep utama sistem ini dan telah berkembang ke seluruh dunia.