Imej 1 daripada 0

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Pembangunan laman web kementerian ini menggunakan Liferay. Liferay merupakan salah satu Content Management System (CMS) yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan JAVA.

Salah satu projek kerajaan Malaysia dibawah projek Managed Portal Service (MPS).