Imej 1 daripada 0

INFO DESA

Pembangunan laman web agensi ini menggunakan Liferay. Liferay merupakan salah satu Content Management System (CMS) yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan JAVA.

Salah satu projek kerajaan Malaysia dibawah projek Managed Portal Service (MPS).